Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

Wykaz znaczniejszych realizacji związanych z antykorozją i metalizacją konstrukcji stalowych obiektów mostowych

2016 - Łobez

ROBOTY ANTYKOROZYJNE przy remoncie Kładki dla pieszych (120 m2) nad rzeką Łożnica, w ciągu ul. H. Sawickiej w Łobzie -Insp. Nadzoru dla ZDP - Łobez

zdjęcie
zdjęcie

2012 - Wałcz

ROBOTY ANTYKOROZYJNE (METALIZACJA) przy budowie mostu (210 m2) na cieku Dobrzyca, w ciągu drogi leśnej - leśnictwo Pluskota, gmina Wałcz - Insp. Nadzoru dla Nadleśnictwa Wałcz

zdjęcie
zdjęcie

2009 - Szczecin

ROBOTY ANTYKOROZYJNE w ramach remontu Kładki dla pieszych przy ul. Św. Józefa (315 m2) - Insp. Nadzoru dla ZDiTM Szczecin

zdjęcie
zdjęcie

2008 - Goleniów

ROBOTY ANTYKOROZYJNE przy remoncie mostu (2.200 m2) przez rz. Inę w ciągu ul. Przestrzennej w Goleniowie (38m) - Inżynier Kontraktu / Insp. Nadzoru i Nadzór Autorski dla ZDP Goleniów

zdjęcie
zdjęcie

ROBOTY ANTYKOROZYJNE przy remoncie mostu (2.200 m2) przez rz. Inę w ciągu ul. Przestrzennej w Goleniowie (38m) - Inżynier Kontraktu / Insp. Nadzoru i Nadzór Autorski dla ZDP Goleniów - blachy nieckowe (660 m2)

zdjęcie
zdjęcie

2007/2008 - Stargard

ROBOTY ANTYKOROZYJNE (METALIZACJA) przy przebudowie 2 mostów (1.600 m2) w układ drogi A-20, w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szcz. w ramach INTERREG IIIA – Insp. Nadzoru dla ZDP – Stargard Szcz.

zdjęcie
zdjęcie

ROBOTY ANTYKOROZYJNE (METALIZACJA) przy przebudowie 2 mostów (1.600 m2) w układ drogi A-20, w ciągu ul. Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szcz. w ramach INTERREG IIIA – Insp. Nadzoru dla ZDP – Stargard Szcz. - montaż gotowej konstrukcji.

zdjęcie
zdjęcie

2007 - Cigacice

ROBOTY ANTYKOROZYJNE mostu stalowego (17.500 m2) przez rz. Odrę w Cigacicach (391,20mb) Autor technologii - „Technologii renowacji konstrukcji stalowej mostu przez rzekę Odrę w Cigacicach” dla PZZD Zielona Góra.

zdjęcie
zdjęcie

2006/2007 - Gryfino

ROBOTY ANTYKOROZYJNE mostu stalowego (18.000 m2) przez rz. Odrę Wsch. w Gryfinie (266,70mb) w ramach remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 w ramach INTERREG IIIA - Insp. Nadzoru

zdjęcie
zdjęcie

ROBOTY ANTYKOROZYJNE mostu stalowego (18.000 m2) przez rz. Odrę Wsch. w Gryfinie (266,70mb) w ramach remontu mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 w ramach INTERREG IIIA - Insp. Nadzoru. Blachy nieckowe - 3.100 m2 - Inżynier Kontraktu / Insp. Nadzoru dla Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie.

zdjęcie
zdjęcie

2007 - Szczecin

ROBOTY ANTYKOROZYJNE mostu stalowego (zewnątrz - 21.300 m2) przez rz. Odrę w Szczecinie - na Trasie Zamkowej (280mb), Odra I – Nadzór Autorski „Technologii zabezpieczenia antykorozyjnego dla mostu ODRA I na Trasie Zamkowej w Szczecinie” dla ZDiTM Szczecin

zdjęcie
zdjęcie

2005 - Szczecin

ROBOTY ANTYKOROZYJNE mostu stalowego (zewnątrz - 13.100 m2) przez rz. Parnicę w Szczecinie - na Trasie Zamkowej (280mb), PARNICA II – Nadzór Autorski „Technologii zabezpieczenia antykorozyjnego dla mostu PARNICA II na Trasie Zamkowej w Szczecinie” dla ZDiTM Szczecin

zdjęcie
zdjęcie

2003/2004 - Szczecin

ROBOTY ANTYKOROZYJNE mostu stalowego (wewnątrz - 22.400 m2) przez rz. Parnicę w Szczecinie - na Trasie Zamkowej (280mb) PARNICA II - Insp. Nadzoru i Nadzór Autorski „Technologii robót antykorozyjnych Mostu Parnica II, im. inż. Jerzego Łabudy na Trasie Zamkowej w Szczecinie” dla ZDiTM Szczecin.

zdjęcie
zdjęcie

1998 - Gorzów Wklp.

ROBOTY ANTYKOROZYJNE i izolacyjne mostu stalowego (izolacja płyty ortotrop. - 5.600 m2) na "Wschodniej" przeprawie przez rz. Wartę w Gorzowie Wlkp. (280m) - Kier. budowy dla ZUSiM

zdjęcie
zdjęcie

ROBOTY ANTYKOROZYJNE i izolacyjne mostu stalowego (izolacja płyty ortotrop. - 5.600 m2) na "Wschodniej" przeprawie przez rz. Wartę w Gorzowie Wlkp. (280m) - Kier. budowy dla ZUSiM - zewnątrz - 20.600 m2

zdjęcie
zdjęcie

1998 - Świnoujście

ROBOTY ANTYKOROZYJNE w ramach remontu mostu (370m) przez rz. Stara Świna w Świnoujściu - Kier. budowy ZUSiM dla UM w Świnoujściu

zdjęcie
zdjęcie

1997/1998 - Świerkocin

ROBOTY ANTYKOROZYJNE w ramach remontu mostu (2.800 m2) przez rz. Wartę (140m) w Świerkocinie, woj. Lubuskie - Insp. Nadzoru dla DODP - Szczecin

zdjęcie
zdjęcie

1997 - Szczecin

ROBOTY ANTYKOROZYJNE w ramach remontu mostu (izolacja płyty ortotrop. - 2.800 m2) przez rz. Parnicę w ciągu ul. Energetyków w Szczecinie (105,5m) - Insp. Nadzoru dla UM w Szczecinie

zdjęcie
zdjęcie

1997 - Szczecin

ROBOTY ANTYKOROZYJNE - razem 50.000 m2 - mostu stalowego (zewnątrz) przez rz. Odrę Zachodnią w Szczecinie - na Trasie Zamkowej (265mb) ODRA II - Insp. Nadzoru

zdjęcie
zdjęcie

ROBOTY ANTYKOROZYJNE mostu stalowego (wewnątrz) przez rz. Odrę Zachodnią w Szczecinie - na Trasie Zamkowej (265mb) ODRA II - Insp. Nadzoru

zdjęcie
zdjęcie

1996 - Szczecin

ROBOTY ANTYKOROZYJNE w ramach remontu wiaduktu (4.400 m2) w ciągu ul. Lubeckiego w Szczecinie - Insp. Nadzoru dla UM w Szczecinie

zdjęcie
zdjęcie

Ponadto nadzorowano prace antykorozyjne na mniejszych obiektach (budowanych lub remontowanych) oraz opracowywanie technologii zabezpieczeń antykorozyjnych jak choćby:

  • roboty antykorozyjne mostu w 1995r. w Szczecinie (ul. Marynarska) dla UM Szczecin,
  • roboty antykorozyjne mostu w 1996/1997r. w Drezdenku dla DODP Szczecin,
  • roboty antykorozyjne mostu w 2000r. w Gąsierzynie dla ZDP Goleniów.