Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót w latach 1994-2019

od najnowszych:

79

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Krajeńskich

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu i dróg dojazdu

Całkowita wartość robót:

951.010 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

951.010 zł

78

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy ulicy i budowy kanalizacji deszczowej

Całkowita wartość robót:

1.366.095 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.366.095 zł

77

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

Całkowita wartość robót:

1.682.649 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.682.649 zł

76

ZLECENIODAWCA:

Powiatowy Zarząd Dróg w Choszcznie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy mostu, dróg dojazdowych i budowy kanalizacji deszczowej

Całkowita wartość robót:

3.520.936 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

3.520.936 zł

75

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Policach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg i budowy kanalizacji sanitarnej

Całkowita wartość robót:

4.464.119 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

4.464.119 zł

74

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg i budowy kanalizacji sanitarnej

Całkowita wartość robót:

4.671.372 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

4.671.372 zł

73

ZLECENIODAWCA:

Gmina Bledzew

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg i budowy kanalizacji sanitarnej

Całkowita wartość robót:

1.377.719 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.377.719 zł

72

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg i budowy kanalizacji sanitarnej

Całkowita wartość robót:

3.989.617 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

3.989.617 zł

71

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Policach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy wiaduktu, drogi (dojazdy), instalacji wod-kan, teletechnicznych, energetycznych i gazowych

Całkowita wartość robót:

4.587.477 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

4.587.477 zł

70

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

Całkowita wartość robót:

687.905 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

687.905 zł

69

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu zabytkowego
Nadzór konserwatorski

Całkowita wartość robót:

180.000 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

180.000 zł

68

ZLECENIODAWCA:

Gmina Pełczyce

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy dróg

Całkowita wartość robót:

2 947 585 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

2 947 585 zł

67

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu i drogi (dojazdy)

Całkowita wartość robót:

1 937 065 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1 937 065 zł

66

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu kładki dla pieszych

Całkowita wartość robót:

32 288 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

32 288 zł

65

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu drogi i instalacji sanitarnych

Całkowita wartość robót:

5 161 890 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

5 161 890 zł

64

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

146 370 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

146 370 zł

63

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu drogi i instalacji sanitarnych

Całkowita wartość robót:

1 068 643 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1 068 643 zł

62

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

Całkowita wartość robót:

3 317 184,86 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

3 317 184,86 zł

61

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Policach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi i instalacji sanitarnych

Zakres robót:
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3920 Z Dołuje - Przecław poprzez budowę chodnika wraz z kanalizacja deszczową w Warzymicach”
  • „Przebudowa drogi powiatowej nr 3920 Z Dołuje - II etap. Wykonanie warstwy wyrównawczej”.
Całkowita wartość robót:

2.480.932 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

2.480.932 zł

60

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Strzelcach Krajeńskich

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu i budowy dróg oraz instalacji sanitarnych

Całkowita wartość robót:

600 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

600 tys. zł

59

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostów i przebudowy dojazdów

Całkowita wartość robót:

5 687 462 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

5 687 462 zł

58

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

400 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

400 tys. zł

57

ZLECENIODAWCA:

Nadleśnictwo Wałcz

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 650 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 650 tys. zł

56

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu wiaduktu.
Nadzór Autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 300 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 300 tys. zł

55

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu.
Nadzór Autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 600 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 600 tys. zł

54

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Międzyrzeczu

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu dróg

Całkowita wartość robót:

ok. 2,3 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,3 mln zł

53

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi i mostu.
Nadzór Autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 2,8 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,8 mln zł

52

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu wiaduktu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,5 mln zł

51

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 600 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 600 tys. zł

50

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Sulęcinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu z dojazdami
Nadzór Autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 1,1 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,1 mln zł

49

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 4,7 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4,7 mln zł

48

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu z dojazdami

Całkowita wartość robót:

ok. 2,8 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,8 mln zł

47

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,1 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,1 mln zł

46

ZLECENIODAWCA:

Urząd Gminy w Bielicach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

Całkowita wartość robót:

ok. 1,0 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,0 mln zł

45

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,0 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,0 mln zł

44

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 2,3 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,3 mln zł

43

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy wiaduktu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,0 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,0 mln zł

42

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 3,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 3,5 mln zł

41

ZLECENIODAWCA:

WIENENBERGER KARBUD SA

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,0 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,0 mln zł

40

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Policach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 400 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 400 tys. zł

39

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 300 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 300 tys. zł

38

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł

37

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,8 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,8 mln zł

36

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Pełniona funkcja:

Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł

Uwagi:

Inwestycja w ramach
interreg znak

35

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy wiaduktu

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł

34

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 750 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 750 tys. zł

33

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 800 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 800 tys. zł

32

ZLECENIODAWCA:

Urząd Marszałkowski, Województwo Zachodniopomorskie ZZDW Koszalin

Pełniona funkcja:

Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 7 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 7 mln zł

Uwagi:

Inwestycja w ramach
interreg znak

31

ZLECENIODAWCA:

Inwestor prywatny

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbiórki obiektów

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł

30

ZLECENIODAWCA:

Urząd Marszałkowski, Województwo Zachodniopomorskie ZZDW Koszalin

Pełniona funkcja:

Inżynier Rezydent

Całkowita wartość robót:

ok. 1,1 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,1 mln zł

Uwagi:

Inwestycja w ramach
zporr znak

29

ZLECENIODAWCA:

Urząd Marszałkowski, Województwo Zachodniopomorskie ZZDW Koszalin

Pełniona funkcja:

Inżynier Rezydent

Całkowita wartość robót:

ok. 10,3 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 10,3 mln zł

Uwagi:

Inwestycja w ramach
zporr znak

28

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 2,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,5 mln zł

27

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 4,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4,5 mln zł

26

ZLECENIODAWCA:

"NYNAS" Sp. z o.o. Szczecin

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy wjazdu

Całkowita wartość robót:

ok. 500 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 500 tys. zł

obrazek inwestycji
25

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,5 mln zł

23

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 200 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 200 tys. zł

22

ZLECENIODAWCA:

Inwestor prywatny

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu

Całkowita wartość robót:

ok. 4 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4 mln zł

21

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru robót antykorozyjnych mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,7 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,7 mln zł

20

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł

19

ZLECENIODAWCA:

"NYNAS" Sp. z o.o. Szczecin

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy bazy asfaltu

Całkowita wartość robót:

ok. 4 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4 mln zł

18

ZLECENIODAWCA:

PUS MVB S.KRZYWIEC, Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik Budowy GW

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł

17

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopom. Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 160 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 160 tys. zł

16

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopom. Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 360 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 360 tys. zł

15

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 1,2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,2 mln zł

14

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopom. Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru Przebudowy Mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 4,2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4,2 mln zł

13

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru, nadzór autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 550 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 550 tys. zł

12

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 700 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 700 tys. zł

11

ZLECENIODAWCA:

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik budowy podwykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 1,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,5 mln zł

Uwagi:

Finansowanie z środków funduszu PHARE

10

ZLECENIODAWCA:

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik budowy podwykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł

09

ZLECENIODAWCA:

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik Budowy Generalnego Wykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 300 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 300 tys. zł

08

ZLECENIODAWCA:

ANIBO SA Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik budowy podwykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 800 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 250 tys. zł

Uwagi:

Finansowanie z środków funduszu PHARE

07

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru, nadzór autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 650 tys zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 650 tys zł

06

ZLECENIODAWCA:

NYNAS-Polska, Szczecin

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy zbiornika

Całkowita wartość robót:

ok. 2,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,5 mln zł

05

ZLECENIODAWCA:

DODP w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,4 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,4 mln zł

04

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru, nadzór autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 3 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 3 mln zł

03

ZLECENIODAWCA:

DODP w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł

02

ZLECENIODAWCA:

ANIBO SA Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik budowy podwykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 1,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,5 mln zł

01

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 9 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 9 mln zł