Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

Praca zawodowa w latach 1983-1998

Poniżej znajdują się informacje na temat przebiegu mojej pracy zawodowej przed rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej.

A. Inspektor nadzoru - koordynator 1983-1990r.

ESTAKADY ŻELBETOWE

(GI-P, AB,CD, JK, LM) węzła Wyszaka na Podzamczu na Trasie Zamkowej w Szczecinie

PRZEBUDOWA ULIC

Vasco da Gamma (jezdnia dwukierunkowa z torowiskiem tramwajowym wydzielonym) i Wyszaka

MODERNIZACJA

bazy CPN-3 przy ul. Gdańskiej


B. Kierownik budowy GW - koordynator 1991-1995r.

MODERNIZACJA

Al. Wojska Polskiego od Pl. Sprzymierzonych do ul. Piotra Skargi (jezdnia dwukierunkowa z wydzielonym torowiskiem tramwajowym

BUDOWA MOSTU STALOWEGO

przez rz. Odrę Zachodnią w Szczecinie - na Trasie Zamkowej (265mb)

BUDOWA MOSTU STALOWEGO

przez rz. Parnicę w Szczecinie - na Trasie Zamkowej (280mb)


C. Starszy inspektor nadzoru 1996-1998r.

REMONT WIADUKTU

w ciągu ul. Lubeckiego w Szczecinie - dla UM w Szczecinie

KAPITALNY REMONT MOSTU

przez rz. Noteć w Drezdenku (106m) - dla DODP-Szczecin

KAPITALNY REMONT MOSTU

przez rz. Wartę w Świerkocinie (140m) - dla DODP-Szczecin

KAPITALNY REMONT MOSTU

Portowego w Szczecinie (105m) - dla UM w Szczecinie

KAPITALNY REMONT MOSTU

przez rz. Płonię w Szczecin-Dąbiu (20m) - dla UM w Szczecinie

BUDOWA ZBIORNIKA STALOWEGO

o V=5.000m/sześciennych na asfalt - dla NYNAS-Polska

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA

Santocka, Witkiewicza, Poniatowskiego - dla UM w Szczecinie


D. Kierownik budowy 1995-1998r.

BUDOWA WIADUKTU

nad torami PKP i przejazdu gospodarczego na budowie obwodnicy m. Goleniów - dla ANIBO SA (podwykonawca PRD-Nowogard)

BUDOWA ZADASZENIA

poliwęglanem (10.000m2) parkingu Centrum "SELGROS" w Poznaniu - dla Porta Vitrocar w Szczecinie (podwykonawca Budimex-Poznań)

REMONTY KAPITALNE WIADUKTÓW

żelbetowych: WD-10, WD-11, WD-12 na remontowanej autostradzie A6 pod Szczecinem w ramach funduszu PHARE - dla ANIBO SA, a od 1.06.98r. do 30.11.98r. jako technolog - dla STALMONT SC (podwykonawcy ILBAU-Polska)

ROBOTY ANTYKOROZYJNE

i izolacyjne mostu stalowego (280m ), estakad żelbetowych i wiaduktów (260m) na "Wschodniej" przeprawie przez rz. Wartę w Gorzowie Wlkp. - dla Zakładu Usług Stoczniowych i Morskich (podwykonawca "Z. MARCINIAK SA")

REMONT KONSTRUKCJI STALOWEJ

mostu (370m) przez rz. Stara Świna w Świnoujściu - dla Zakładu Usług Stoczniowych i Morskich


E. Jako współautor projektów 1993-1998r.

PROJEKT ORGANIZACJI

operacji nasuwki przęseł mostów na TRASIE ZAMKOWEJ w Szczecinie. MOST ODRA II - ciężar przesuwanej konstrukcji - 2100 Mg

PROJEKT ORGANIZACJI

montażu suwnicy bramowej 300Mg (L=108m, H=78m) w Stoczni Szczecińskiej - nz zlecenie "AVANTI" w Szczecinie

PROJEKT ORGANIZACJI

montażu na TRASIE ZAMKOWEJ w Szczecinie MOSTU PARNICA II: długość mostu - 284,5m, ciężar konstrukcji - 3250 Mg, ciężar sekcji montażowych - 27-59 Mg - na zlecenie ESPEBEPE-HOLDING SA w Szczecinie


F. Projekty techniczne na zlecenie UM Szczecin - Wydział Inżynierii Miejskiej

REMONT MOSTU PORTOWEGO

przez rz. Parnicę w ciągu ul. Energetyków (trasa wlotowa do miasta) w Szczecinie: długość mostu - 105,5m, szerokość mostu - 25,1m (dwie jezdnie po 7,5 m, chodniki po 2,2 m, torowisko tramwajowe 5,7 m)

PROJEKT NOWEGO MOSTU

przez kanał melioracyjny w ciągu ul. Marynarskiej w Szczecinie: konstrukcja - stalowa z dźwigarów o skosie 62 st., długość mostu - 10,2 m, szerokość mostu -12,0 m

REMONT ESTAKADY POMORSKIEJ

w ciągu ul. Gdańskiej (trasa wlotowa do miasta) w Szczecinie: długość estakady - 407,5 m, szerokość estakady - 31,5 m (dwie jezdnie po 10,5 m, chodniki po 1,5 m), torowisko tramwajowe 7,5 m)e


G. Wykonane Orzeczenia Techniczne (ekspertyzy)

WIADUKT DROGOWY

nad torami kolejowymi ul. Powstańców Wlkp. - Budziszyńska w Szczecinie (długość 84,5 m)

WIADUKT DROGOWY

nad torami kolejowymi ul. Krasińskiego w Szczecinie (długość 29,9 m)

WIADUKT DROGOWY

nad drogą ul. Spacerowa w Szczecinie (długość 17,9 m)

MOST

nad rzeką Płonią ul. Pomorska w Szczecinie (długość 20,1 m)

ESTAKADA

w ciągu drogi magistralnej 1/H w Policach (długość 179,00 m)

ESTAKADA

w ciągu drogi magistralnej 1/G w Policach (długość 179,00 m)

WIADUKT DROGOWY

w ciągu drogi Trzeszczyn - Jasiennica w Policach (długość 73,36 m)

WIADUKT DROGOWY

w ciągu drogi Trzeszczyn - Zakład w Policach (długość 164,48 m)


H. Projekty techniczne remontu

MOSTU NA WYSPĘ KARSIBÓR

przez rz. Stara Świna w Świnoujściu (długość mostu 370,76m)

MOSTU PRZEZ RZEKĘ

Płonię w ciągu ul. Pomorskiejw Szczecin-Dąbiu (długość 20,07m)

MOSTU PRZEZ RZEKĘ

Płonię w ciągu ul. Racławickiej w Szczecin-Dąbiu (długość 14,66m)

WIADUKTU DROGOWEGO

nad torami PKP w ciągu ul. Mickiewicza w Szczecinie (długość 70 m)

WIADUKTU NA TORAMI

PKP w ciągu ul. Powstańców Wlkp. w Szczecinie ( długość 44,5 m)