Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

Działalność w stowarzyszeniach

W Stowarzyszeniu Inżynierów i Techników Komunikacji

Przez szereg lat byłem przewodniczącym zakładowego Koła SIiTK oraz członkiem Szczecińskiego Zarządu SIiTK (przewodniczący Sekcji Mostowej).
Za swoją pracę społeczną (organizacja wielu wyjazdów technicznych i konferencji) zostałem wyróżniony:

odznaka

Złotą odznaką
honorową SIiTK

odznaka

Srebrną odznaką
honorową NOT

medal

Honorowym medalem
70-lecia SIiTK

medal

Medalem w uznaniu zasług przy realizacji budowy Trasy Zamkowej w Szczecine


W Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej

Jestem współzałożycielem Związku (w 1992r.)

Przez 7 kadencji pełniłem funkcję Sekretarza Oddziału Zachodniopomorskiego tego Związku. Jestem współorganizatorem wielu seminariów i konferencji mostowych. Posiadam również Certyfikat zawodowy (kwalifikacyjny) nr 188/2002 upoważniający do samodzielnego projektowania obiektów mostowych i kierowania robotami mostowymi.

znaczek