Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach działalności w latach 1999-2008


I-VII.2000

Pełnienie funkcji insp. nadzoru nad budową nowego mostu oraz budową drogi objazdowej wraz z tymczasową przeprawą na drodze powiatowej Nr 0721Z Stepnica - Czarnocin w m. Gąsierzyno, km 4 + 192". dla ZDP-Goleniów

Galeria: