Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach działalności w latach 1999-2008


VIII.2005 - XI.2006

Pełnienie funkcji insp. nadzoru nad przebudową mostu w ciągu drogi krajowej nr 11, na odcinku Koszalin - Szczecinek, km 63 + 626 w m. Mostowo nad rzeką Radew