Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach działalności w latach 1999-2008


VIII.2005 - VII.2006

Pełnienie funkcji insp. nadzoru nad rozbudową mostu w ciągu drogi krajowej nr 6, na odcinku Koszalin - Sławno, km 166 + 466 w m. Malechowo nad rzeką Grabową