Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach działalności w latach 1999-2008


III.2006 - III.2007

Pełnienie funkcji insp. nadzoru nad rozbiórką zespołu zabudowy przy ul. Struga i Wiosennej w Szczecinie (dawna baza ESPEBEPE)