Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach działalności w latach 1999-2008


XI.2007 - VI.2008

Pełnienie funkcji insp. nadzoru nad budową mostu (21,24m) na rzece Drawie w km 144 + 800 (działka budowlana nr 264 / 9, 225 / 1 obręb Rzęśnica oraz 83/10 obręb Darskowo)