Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach działalności w latach 1999-2008


VII.2008 - XI.2008

Pełnienie funkcji insp. nadzoru nad przebudową mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 10, na odcinku Kalisz Pom. - Wałcz, koło m. Piława w km 120 + 207, nad rzeką Piławką