Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

W ramach działalności w latach 1999-2008


IX.2008 - X.2008

Pełnienie funkcji insp. nadzoru nad przebudową drogi dojazdowej (1800 mb) do gruntów rolnych Nowe Linie - Chabowo