Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.07.1994 - 05.07.1996

Budowa mostu stalowego (280mb) przez rz. Parnicę w Szczecinie

Zleceniodawca:

Urząd Miejski w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Insp. Nadzoru budowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 9 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 9 mln zł