Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.10.1995 - 01.11.1996

Budowa wiaduktu nad torami PKP i przejazdu gospodarczego na budowie obwodnicy m. Goleniów

Zleceniodawca:

ANIBO SA Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik budowy podwykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 1,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,5 mln zł

Galeria: