Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.05.1996 - 01.07.1997

Kapitalny remont mostu Portowego (105m) w Szczecinie

Zleceniodawca:

Urząd Miejski w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru, nadzór autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 3 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 3 mln zł