Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.03.1997 - 15.03.1998

Budowa zbiornika stalowego na asfalt o: V=5.000m3, D=17,06m i H=24,32m

Zleceniodawca:

NYNAS-Polska, Szczecin

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy zbiornika

Całkowita wartość robót:

ok. 2,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,5 mln zł

Galeria: