Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.09.1997 - 01.07.1998

Kapitalny remont mostu przez rz. Płonię (20m) w Szczecinie

Zleceniodawca:

Urząd Miejski w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru, nadzór autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 650 tys zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 650 tys zł

Galeria: