Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.02.1998 - 01.07.1998

Remonty kapitalne wiaduktów żelbetowych: WD-10, WD-11, WD -12 na autostradzie A6 pod Szczecinem

Zleceniodawca:

ANIBO SA Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik budowy podwykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 800 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 250 tys. zł

Uwagi:

Finansowanie z środków funduszu PHARE

Galeria: