Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.07.1998 - 04.09.1999

Roboty antykor. i izolacyjne mostu stalowego (280m), estakad żelbetowych i wiaduktów (260m) na "Wschodniej przepawie przez rz. Wartę w Gorzowie Wlkp. etap I". /budowa/

Zleceniodawca:

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik budowy podwykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł