Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

19.07.2023 - 16.10.2023

Przebudowa drogi powiatowej nr 4337Z Mielno – Sielsko na odc. od km 0 + 950,00 do km 1 + 940,35

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Łobzie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi powiatowej

Całkowita wartość robót:

1.595.549 zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

1.595.549 zł


Referencje:

obrazek referencji