Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.03.2000 - 30.10.2000

Roboty antykor. i izolacyjne mostu stalowego (140m), estakad żelbetowych i wiaduktów (160m) dla firmy ZUSiM na "Wsch. przeprawie prze rz. Wartę w Gorzowie Wlkp. - etap II" jako podwykonawca Z.Marciniak SA. - /budowa/

Zleceniodawca:

Zakład Usług Stoczniowych i Mostowych Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik budowy podwykonawcy

Całkowita wartość robót:

ok. 1,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,5 mln zł

Uwagi:

Finansowanie z środków funduszu PHARE