Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.01.2000 - 30.04.2000

Budowa konstrukcji odciążającej na wiadukcie nad torami PKP (Szczecin-Poznań) w Choszcznie (42m)

Zleceniodawca:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 700 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 700 tys. zł

Galeria: