SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Budowa nowego mostu oraz budow± drogi objazdowej wraz z tymczasow± przepraw± na drodze powiatowej Nr 0721Z Stepnica-Czarnocin w m. G±sierzyno, km 4 + 192
Całkowita warto¶ć robót: ok. 550 tys. zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 550 tys. zł
Czas realizacji:
15.01.2000 - 30.06.2000
Zleceniodawca:
Zarz±d Dróg Powiatowych w Goleniowie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru, nadzór autorski

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt