Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.01.2000 - 30.06.2000

Budowa nowego mostu oraz budowa drogi objazdowej wraz z tymczasową przeprawą na drodze powiatowej Nr 0721Z Stepnica-Czarnocin w m. Gąsierzyno, km 4 + 192

Zleceniodawca:

Zarząd Dróg Powiatowych w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru, nadzór autorski

Całkowita wartość robót:

ok. 550 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 550 tys. zł

Galeria: