SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Przebudowa mostu przez rz. Regę w ci±gu drogi wojew. nr 105 ¦wierzno - Rymań w m. Gryfice (58m) + most Baylea (51m)
Całkowita warto¶ć robót: ok. 4,2 mln zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 4,2 mln zł
Czas realizacji:
12.12.2000 - 30.05.2002
Zleceniodawca:
Zachodniopomorski Zarz±d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru Przebudowy Mostu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt