Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

12.12.2000 - 30.05.2002

Przebudowa mostu przez rz. Regę w ciągu drogi wojew. nr 105 Świerzno - Rymań w m. Gryfice (58m) + most Baylea (51m)

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopom. Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru Przebudowy Mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 4,2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4,2 mln zł