Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.05.2001 - 15.11.2001

Kapitalny remont łuku żelbetowego (h= 38m) oraz budową zadaszenia sceny Teatru Letniego w Parku Kasprowicza w Szczecinie

ZLECENIODAWCA:

Urząd Miejski w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 1,2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,2 mln zł

Galeria: