Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.04.2001- 25.08.2001

Kapitalny remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 109 Płoty-Gryfice w m. Baszewice (22m)

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopom. Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 360 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 360 tys. zł

Galeria: