SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Kapitalny remont mostu w ci±gu drogi wojewódzkiej Nr 109 Płoty-Gryfice w m. Baszewice (22m)
Całkowita warto¶ć robót: ok. 360 tys. zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 360 tys. zł
Czas realizacji:
15.04.2001 - 25.08.2001
Zleceniodawca:
Zachodniopomorski Zarz±d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru remontu mostu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt