Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

05.04.2002 - 30.05.2002

Przebudowa mostu przez rz. Okra w ciągu drogi wojew. nr 145 Chociwel-Dobra w m. Chociwel (8m)

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopom. Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 160 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 160 tys. zł