SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Przebudowa mostu przez rz. Okra w ci±gu drogi wojew. nr 145 Chociwel-Dobra w m. Chociwel (8m)
Całkowita warto¶ć robót: ok. 160 tys. zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 160 tys. zł
Czas realizacji:
05.04.2002 - 30.05.2002
Zleceniodawca:
Zachodniopomorski Zarz±d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt