Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

18.12.2001 - 06.03.2003

Budowa budynku mag. - biurowego o pow. zabudowy 270m2 i kubaturze 1.400m3, 2 kondygnacyjnym o pow. całk. - 467m2

ZLECENIODAWCA:

PUS MVB S.KRZYWIEC, Szczecin

Pełniona funkcja:

Kierownik Budowy GW

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł