Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.07.2002 - 20.06.2003

Rozbudowa bazy przeładunkowej asfaltu Nynas w Szczecinie. W tym budowa zbiornika stalowego na asfalt o: V=5.000m3, D=17,06m i H=24,32m.

ZLECENIODAWCA:

"NYNAS" Sp. z o.o. Szczecin

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy bazy asfaltu

Całkowita wartość robót:

ok. 4 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4 mln zł

Galeria: