Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

16.06.2003 - 18.12.2003

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej Nr 20 w km 8+707 nad rzeką Krąpiel w m. Gogolewo (27,70m) + most objazdowy MS-54.

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł