Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

21.11.2003 - 23.02.2004

Roboty antykorozyjne mostu Parnica II im. inż. J. Łabudy w ciągu Trasy Zamkowej w Szczecinie (284,6m)

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru robót antykorozyjnych mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,7 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,7 mln zł

Galeria: