SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Roboty antykorozyjne mostu Parnica II im. inż. J. Łabudy w ci±gu Trasy Zamkowej w Szczecinie (284,6m)
Całkowita warto¶ć robót: ok. 1,7 mln zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 1,7 mln zł
Czas realizacji:
21.11.2003 - 23.02.2004
Zleceniodawca:
Zarz±d Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru robót antykorozyjnych mostu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt