SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Przebudowa mostu przez rz. Pileszę w ci±gu drogi powiatowej Redło-Kikorze w m. Osina (8m)
Całkowita warto¶ć robót: ok. 200 tys. zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 200 tys. zł
Czas realizacji:
30.08.2004 - 06.12.2004
Zleceniodawca:
Zarz±d Dróg Powiatowych w Goleniowie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt