Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

30.08.2004 - 06.12.2004

Przebudowa mostu przez rz. Pileszę w ciągu drogi powiatowej Redło-Kikorze w m. Osina (8m)

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 200 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 200 tys. zł