Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

01.09.2004 - 30.12.2004

Przebudowa 2 mostów (z zastosowaniem ustrojów tunelowo-rurowych z blach stalowych, karbowanych typu SUPER-COR (typ SC-37B i SC-29B) firmy ViaCon Polska) wraz z dojazdami (380m) na dr. krajowej nr. 10 Stargard Szcz.-Suchań w m. Święte od km 50+611 do km 51+039

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostów

Całkowita wartość robót:

ok. 3 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 3 mln zł