Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

29.08.2005 - 30.11.2006

Przebudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 11 z dojazdami, na odcinku Koszalin-Szczecinek, km 63+626 w m. Mostowo nad rzeką Radew (w tym przeprawa tymczasowa)

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 4,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 4,5 mln zł