Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

29.08.2005 - 11.07.2006

Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 6 z dojazdami, na odcinku Koszalin-Sławno, km 166+466 w m. Malechowo (18,30 m) nad rzeką Grabową (w tym przeprawa tymczasowa)

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 2,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,5 mln zł