Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

15.03.2006 - 15.03.2007

Rozbiórka zespołu zabudowy przy ul. Struga i Wiosennej w Szczecinie (baza ESPEBEPE)

ZLECENIODAWCA:

Inwestor prywatny

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbiórki obiektów

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł