Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

03.08.2006 - 30.06.2007

Remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 120 w m. Gryfino;
Projekt Nr INT/ MV-BB-PL/B/041/05 [ w ramach INTERREG IIIA ]

ZLECENIODAWCA:

Urząd Marszałkowski, Województwo Zachodniopomorskie ZZDW Koszalin

Pełniona funkcja:

Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 7 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 7 mln zł

Uwagi:

Inwestycja w ramach
interreg znak

Galeria: