SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Remont mostu wraz z dojazdami w ci±gu drogi krajowej Nr 11, na odcinku Kołobrzeg - Koszalin, w km 26 + 641 w m. Słowienkowo
Całkowita warto¶ć robót: ok. 800 tys. zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 800 tys. zł
Czas realizacji:
14.08.2006 - 30.12.2006
Zleceniodawca:
GDDKiA Oddział w Szczecinie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru remontu mostu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt