Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

14.08.2006 - 30.12.2006

Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej Nr 11, na odcinku Kołobrzeg - Koszalin, w km 26+641 w m. Słowienkowo

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 800 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 800 tys. zł