Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

14.08.2006 - 30.12.2006

Remont mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej Nr 26 na odcinku Krajnik D. - Myślibórz, km 57+097 w m. Myślibórz

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 800 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 800 tys. zł