SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Przebudowa wiaduktu drogowego nad zlikwidowan± lini± kolejow±, położon± w ci±gu drogi woj. Nr 177 Czaplinek - Wieleń w km 58 + 308 w m. Człopa
Całkowita warto¶ć robót: ok. 2 mln zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 2 mln zł
Czas realizacji:
16.08.2006 - 17.01.2007
Zleceniodawca:
Zachodniopomorski Zarz±d Dróg Wojewódzkich w Koszalinie
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru przebudowy wiaduktu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt