Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

16.08.2006 - 17.01.2007

Przebudowa wiaduktu drogowego nad zlikwidowaną linią kolejową, położoną w ciągu drogi woj. Nr 177 Czaplinek - Wieleń w km 58 + 308 w m. Człopa

ZLECENIODAWCA:

Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojew. w Koszalinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy wiaduktu

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł