SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Przebudowa 2 obiektów mostowych w układ drogi A-20, w ci±gu ulicy Bolesława Chrobrego w Stargardzie Szczecińskim,
w ramach INTERREG IIIA
Całkowita warto¶ć robót: ok. 2 mln zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 2 mln zł
Czas realizacji:
14.11.2006 - 30.06.2007
Zleceniodawca:
Zarz±d Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt