Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

20.12.2006 - 31.08.2007

Rozbudowa mostu wraz z dojazdami, w ciągu drogi krajowej Nr 22, na odcinku Wałcz-Jastrowie w miejscowości Ostrowiec gmina Wałcz, km 172+357 nad rzeką Dobrzycą

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,8 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,8 mln zł