Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

16.04.2007 - 30.11.2007

Rozbudowa mostu w ciągu drogi krajowej nr 23, na odcinku Dębno - Sarbinowo, km 27+189 w m. Cychry nad rzeką Myślą

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 2 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2 mln zł