SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Remont mostu (z zastosowaniem rur typu MULTI PLATE MP 150 /typ L 10/), przez rzekę Pęzinkę Południow± w ci±gu drogi powiatowej 1741 Z, na odcinku Dobrzany-Wapnica, km 10+721 w m. Dobrzany
Całkowita warto¶ć robót: ok. 300 tys. zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 300 tys. zł
Czas realizacji:
03.07.2007 - 26.10.2007
Zleceniodawca:
Zarz±d Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru remontu mostu

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt