Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

03.07.2007 - 26.10.2007

Remont mostu (z zastosowaniem rur typu MULTI PLATE MP 150/typ L 10/), przez rzekę Pęzinkę Południową w ciągu drogi powiatowej 1741 Z, na odcinku Dobrzany-Wapnica, km 10+721 w m. Dobrzany

ZLECENIODAWCA:

Zarząd Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru remontu mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 300 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 300 tys. zł