Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

25.10.2007 - 12.05.2008

Przebudowa mostu (z zastosowaniem rur typu HelCor PipeArch) przez rzekę Gunicę w ciągu drogi powiatowej nr 0606Z Tanowo-Tatynia, km 3+705 w m. Tatynia

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Policach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 400 tys. zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 400 tys. zł