Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

26.11.2007 - 30.06.2008

Budowa mostu (21,24m) na rzece Drawie w km 144+800 (działka budowlana nr 264/9, 255/1 obręb Rzęśnica oraz 83/10 obręb Darskowo)

ZLECENIODAWCA:

WIENENBERGER KARBUD SA

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru budowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,0 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,0 mln zł