Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

22.01.2008 - 30.07.2008

Rozbudowa mostu (11,20m) nad rzeką Nizicą w ciągu drogi krajowej nr 11, km 110+274 w m. Szczecinek

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru rozbudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 3,5 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 3,5 mln zł