Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

16.04.2007 - 30.08.2008

Przebudowa wiaduktu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 31, na odcinku Gryfino-Mieszkowice, km 58+207 w m. Chojna nad nieczynną bocznicą kol.

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy wiaduktu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,0 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,0 mln zł