Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

03.06.2008 - 30.10.2008

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na ul. Przestrzennej w Goleniowie (w tym remont mostu 38m i dojazdów 700m)

ZLECENIODAWCA:

Starostwo Powiatowe w Goleniowie

Pełniona funkcja:

Inżynier Kontraktu - Inspektor Nadzoru

Całkowita wartość robót:

ok. 2,3 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 2,3 mln zł