Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

17.07.2008 - 14.11.2008

Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 10, na odcinku Kalisz Pom.-Wałcz, koło m. Piława w km 120+207, nad rzeką Piławką

ZLECENIODAWCA:

GDDKiA Oddział w Szczecinie

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy mostu

Całkowita wartość robót:

ok. 1,0 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,0 mln zł