SZYBKI KONTAKT

INWEST-PROJEKT
mgr inż. Dariusz Bury

tel. kom.
+48.601 72 58 71
e-mail:
biuro@inwest-projekt.com.pl

 
Wykaz nadzorowanych i prowadzonych robót
Rodzaj robót: Przebudowa drogi dojazdowej (1800 mb) do gruntów rolnych Nowe Linie-Chabowo
Całkowita warto¶ć robót: ok. 1,0 mln zł
Warto¶ć odpowiedzialno¶ć oferenta:
ok. 1,0 mln zł
Czas realizacji:
02.09.2008 - 10.10.2008
Zleceniodawca:
Urz±d Gminy w Bielicach
Pełniona funkcja: Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

ZDJĘCIA

POWRÓT

[ GÓRA STRONY ]
Copyright © 2002-2018 Inwest-Projekt