Budownictwo
mostowo-drogowe

projekty nadzory ekspertyzy

02.09.2008 - 10.10.2008

Przebudowa drogi dojazdowej (1800mb) do gruntów rolnych Nowe Linie-Chabowo

ZLECENIODAWCA:

Urząd Gminy w Bielicach

Pełniona funkcja:

Inspektor Nadzoru przebudowy drogi

Całkowita wartość robót:

ok. 1,0 mln zł

Wartość odpowiedzialność oferenta:

ok. 1,0 mln zł